ERASMUS - Κινητικότητα

Το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης ERASMUS (LLP / European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) έχει σκοπό να ενθαρρύνει τους / τις φοιτητές / -ήτριες να παρακολουθούν ένα μέρος των μαθημάτων τους ή να εκπονούν μέρος της διπλωματικής ή διδακτορικής τους εργασίας σε άλλα πανεπιστήμια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με αυτόν τον τρόπο να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πανεπιστημιακό δίκτυο. Παρέχει δηλαδή τη δυνατότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες να σπουδάσουν για μια συγκεκριμένη περίοδο σε ένα πανεπιστήμιο άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε.

Οι φοιτητές / -ήτριες εξαιρούνται από τα δίδακτρα του πανεπιστημίου που τους φιλοξενεί και συνεχίζουν να δέχονται οποιαδήποτε χρηματικά βοηθήματα ή δάνεια από τη χώρα τους κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο εξωτερικό. Επιπλέον τους χορηγείται ένα χρηματικό βοήθημα για να καλύψουν έξοδα διαμονής.

Στο Α.Π.Θ. την αρμοδιότητα της υποστήριξης και υλοποίησης του προγράμματος έχει αναλάβει το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (ΕΕΠ), που εδρεύει στον 1ο όροφο του κτηρίου Διοίκησης.

Για κάθε πληροφορία ή ερώτηση οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στον ECTS coordinator και υπεύθυνο για τις ανταλλαγές ERASMUS του Τμήματος Επίκουρο Καθηγητή Ευστάθιο Οικονόμου (eoikonom@topo.auth.gr / τηλ: 2310994360).

Το ΤΑΤΜ/ΑΠΘ έχει συνεργασίες με πολλά πανεπιστήμια σε διάφορες χώρες της Ευρώπης (δείτε τον σχετικό κατάλογο), όπου μπορούν να μεταβούν φοιτητές και φοιτήτριες όλων των κύκλων σπουδών.

Ελληνικά

Προϋποθέσεις αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές και φοιτήτριες του ΤΑΤΜ που είναι εγγεγραμμένοι / -ες είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Σε κάθε συμφωνία αναγράφεται σε ποια ή ποιες κατηγορία/-ες φοιτητών και φοιτητριών απευθύνεται (F= προπτυχιακό επίπεδο, S = ΠΜΣ α΄ κύκλος, Τ = ΠΜΣ β΄ κύκλος).

Σε προπτυχιακό επίπεδο έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των πανεπιστημιακών τους σπουδών (κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης) και έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 45 ECTS δεν έχουν ολοκληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό πιστωτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου τους, δηλαδή υπάρχει ακόμη περίοδος σπουδών που θα επιτρέψει την παρακολούθηση μαθημάτων στο πανεπιστήμιο υποδοχής. Πρέπει να υπολείπονται, κατά το διάστημα φοίτησης στο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, όχι κατά την υποβολή της αίτησης, τουλάχιστον 12 ECTS και πάντως όχι λιγότερα από 2 μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου σε προπτυχιακό επίπεδο και τουλάχιστον η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας στον α΄ κύκλο του ΠΜΣ.

Έχουν επαρκή γνώση της γλώσσας του ιδρύματος υποδοχής ή τουλάχιστον της αγγλικής.

Για τη διαδικασία υποβολής της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εδώ.

Φοιτητές και φοιτήτριες από άλλα Τμήματα του Α.Π.Θ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πρόγραμμα ανταλλαγών του TATM, μόνον κατά τη δεύτερη φάση των αιτήσεων (τον Οκτώβριο ή Νοέμβριο), όταν το Τμήμα ΕΕΠ επαναδια­θέσει για το εαρινό εξάμηνο τις θέσεις που τυχόν θα έχουν απομείνει κενές.

Περισσότερα

Κριτήρια επιλογής

1. Γνώση της γλώσσας της χώρας επιλογής, που προκύπτει από πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας, σύμφωνα με την επόμενη μοριοδότηση.
Προσοχή! η γλωσσική επάρκεια αποτελεί για ορισμένα ιδρύματα υποδοχής απαράγραπτη προϋπόθεση επιλογής. Κάποια μάλιστα ζητούν υψηλό επίπεδο γνώσης της. Οι φοιτητές /-ήτριες πρέπει να συμβουλευθούν τον/την υπεύθυνο/-η της συμφωνίας για την οποία ενδιαφέρονται.

C2 μόρια 10
C1 μόρια 09
B2 μόρια 07
Β1 μόρια 05

Απολυτήριο Λυκείου που αποκτήθηκε στη γλώσσα του ιδρύματος υποδοχής αντιστοι­χεί σε γνώση C2.

Σε περίπτωση έλλειψης πιστοποιητικού γίνεται δεκτή βεβαίωση παρακολούθησης της γλώσσας, αλλά η μοριοδότηση του βεβαιούμενου επιπέδου γίνεται ως εξής:

C2 μόρια 07
C1 μόρια 05
B2 μόρια 04
Β1 μόρια 02

Σε περίπτωση που φοιτητής ή φοιτήτρια δεν γνωρίζει τη γλώσσα του πανεπιστη­μίου υποδοχής αλλά την αγγλική, εφόσον αυτή γίνεται δεκτή ως επαρκής όρος παρακολούθησης (οι φοιτητές / -ήτριες πρέπει να συμβουλευθούν τον/την υπεύθυνο/-η της συμφωνίας για την οποία ενδιαφέρονται), μοριοδοτείται ως εξής:

C2 μόρια 07
C1 μόρια 05
B2 μόρια 04

2. Επίπεδο σπουδών (κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης).

3.Σύνολο πιστωτικών μονάδων (συνάγεται από το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας των υποψηφίων).

Η μοριοδότηση γίνεται βάσει του λόγου:

σύνολο ECTS που ήδη έχουν πιστωθεί / σύνολο ECTS που όφειλαν να έχουν πιστωθεί (έως και το εξάμηνο για το οποίο προσκομίζεται αναλυτική βαθμολογία) με το τελικό αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζεται Χ 10.

4. Ακαδημαϊκή επίδοση. Για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ο μέσος όρος βαθμών από τα μαθήματα που έχουν κατοχυρωθεί έως τη στιγμή της αίτησης (συνάγεται από το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας) μοριοδοτείται ως εξής:

10 - 9 μόρια 10
8,9 - 8,5 μόρια 09
8,49 - 8 μόρια 08
7,9 - 7,5 μόρια 07
7,49 - 7 μόρια 05
6,9 – 6,5 μόρια 03
6,49 - 6 μόρια 02
5,9 - 5 μόρια 01

5. Κίνητρα συμμετοχής του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι και υποψήφιες δηλώνουν με σειρά προτεραιότητας 2-3 επιλογές από τα προτεινόμενα προγράμματα ανταλλαγών και μοριοδοτούνται ως εξής:

1η προτίμηση μόρια 04
2η προτίμηση μόρια 02
3η προτίμηση μόρια 01

Μετά την επιλογή

Η επιλογή των φοιτητών και φοιτητριών που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα ERASMUS γίνεται από το ΤΑΤΜ, μόλις αποσταλούν οι σχετικοί φάκελοι από το Τμήμα ΕΕΠ του Α.Π.Θ., και τα αποτελέσματα αναρτώνται στις ιστοσελίδες τόσο του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ όσο και του Τμήματος ΕΕΠ.

Η επιλογή αυτή δεν συνεπάγεται αυτομάτως την αποδοχή της από το συνεργαζόμενο πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Το Τμήμα ΕΕΠ του Α.Π.Θ. ενημερώνει το ίδρυμα υποδοχής για τις εγκριθείσες από το Α.Π.Θ. αιτήσεις, και το ίδρυμα υποδοχής εξετάζει τις αιτήσεις αυτές βάσει των δικών του κριτηρίων και των διμερών συμφωνιών, τις αξιολογεί και αποστέλλει την τελική έγκρισή του για όσες από αυτές αποδέχεται.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των οποίων θα εγκριθούν οι αιτήσεις, θα κληθούν από το Τμήμα ΕΕΠ του Α.Π.Θ. να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μεταξύ αυτών υπάρχει το έντυπο Learning Agreement, στο οποίο προσδιορίζονται τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος /-η στο ίδρυμα υποδοχής. Το έντυπο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί με μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα, καθώς αποτελεί ένα είδος συμβολαίου για τα μαθήματα που το ΤΑΤΜ διά του υπεύθυνου Συντονιστή ECTS του Tμήματος (ECTS Coordinator) Επ.Καθηγητή E.Οικονόμου (eoikonom@topo.auth.gr) εγκρίνει ως κατάλληλα για το πρόγραμμα σπουδών του και τα οποία θα αναγνωρίσει μετά την επιστροφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Οποιαδήποτε παρέκκλιση από τα αναγραφόμενα στο έντυπο μπορεί να έχει ως συνέπεια τη μη αναγνώριση των διαφορετικών μαθημάτων.

Κάθε φοιτητής / -ήτρια έχει το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στο αρχικό Learning Agreement έπειτα από την άφιξή του στο ίδρυμα υποδοχής, εφόσον εκεί διαπιστώσει ότι κάποια από τα μαθήματα που αρχικά επέλεξε έχουν αλλάξει ή εφόσον βρει άλλα ενδιαφέροντα μαθήματα. Αυτές οι αλλαγές, για να έχουν ισχύ, πρέπει να αποσταλούν στον Συντονιστή ECTS του TATM μέσα στις 2-3 πρώτες εβδομάδες από την άφιξη στο ίδρυμα υποδοχής και να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους για το πρόγραμμα σπουδών του TATM και για το ατομικό πρόγραμμα του φοιτητή ή της φοιτήτριας. Θα έχουν ισχύ μόνον εφόσον έχουν τη σύμφωνη γνώμη και έγκριση της Επιτροπής ERASMUS του TATM διά του Συντονιστή ECTS. Ο συνιστώμενος τρόπος επικοινωνίας για λόγους ταχύτητας είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τόσο για τις συνεννοήσεις όσο και για το έντυπο του τελικού Learning Agreement (π.χ. με ένα PDF).

Πληροφορίες για όλα όσα αφορούν τις υποχρεώσεις των φοιτητών και φοιτητριών κατά τη διάρκεια σπουδών στο εξωτερικό, τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν μετά την επιστροφή τους στο Α.Π.Θ. και τις ποινές που προβλέπονται σε περίπτωση μη επαρκούς πιστοποίησης της φοίτησής τους στο ίδρυμα του εξωτερικού δίνονται στον ιστότοπο του Τμήματος ΕΕΠ του Α.Π.Θ. http://www.eurep.auth.gr.