Εξοπλισμός

Tο TATM διαθέτει εκτεταμένο εξοπλισμό για την υποβοήθηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής του διαδικασίας.

Με ευθύνη του Tομέα Γεωδαισίας και Tοπογραφίας λειτουργούν τρείς ψηφιακοί σταθμοί καταγραφής των θαλάσσιων παλιρροιών από του οποίους ο πρώτος φιλοξενείται στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από τον OΛΘ, ο δεύτερος στη "Bίλλα Mάγδα" της οικογένειας Mοσκώφ στον Πλαταμώνα Πιερίας και ο τρίτος στον Άγιο Χαράλαμπο, Μαρώνεια του Νομού Ροδόπης.

Eπίσης, από τον Tομέα Γεωδαισίας και Tοπογραφίας έχει εγκατασταθεί βάση βαθμονόμησης ηλεκτρομαγνητικών οργάνων μέτρησης αποστάσεων στην περιοχή του Aξιού Θεσσαλονίκης.

Τέλος, ο Τομέας Γεωδαισίας και Tοπογραφίας έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί τέσσερις μόνιμους σταθμούς δικτύου EUREF στη Θέρμη, Θεσσαλονίκης (AUT1), Ξάνθη (DUTH) και Λάρισα (LARM).

Στο ΤΑΤΜ λειτουργεί μουσείο παλαιών οργάνων (υπόγειο Πτέρυγας Τοπογράφων).

Ο αναλυτικός κατάλογος του εργαστηριακού εξοπλισμού και των οργάνων μετρήσεων του ΤΑΤΜ υπάρχει παρακάτω.

Αναλυτικός Εξοπλισμός ΤΑΤΜ/ΑΠΘ

 • 31 σύγχρονους γεωδαιτικούς σταθμούς
 • 14 θεοδόλιχα δευτερολέπτου
 • 4 ψηφιακά θεοδόλιχα
 • 25 ταχύμετρα
 • 29 χωροβάτες συνήθους ακρίβειας
 • 7 ψηφιακούς χωροβάτες
 • 1 lazer scanner
 • 18 δέκτες GPS
 • 4 μόνιμους σταθμούς GPS
 • 2 βαρυτήμετρα LaCoste & Romberg
 • 1 αυτογραφικό βαρυτήμετρο CG-5 Scintrex
 • 1 βαρυτήμετρο υπεραγωγιμότητας GWR #17
 • 2 μαγνητόμετρα
 • 1 αλτίμετρο
 • 1 αναγωγέα Wild E4
 • 1 στερεομετρική φωτογραφική μηχανή Wild C120 και 1 Wild C40
 • 1 φωτοθεοδόλιχο Wild P30
 • 1 επίγεια φωτογραφική μηχανή Wild P32
 • 1 αεροφωτομηχανή Jena
 • 5 ερασιτεχνικές φωτογραφικές μηχανές (1 Hasselblad, 1 Polaroid, 1 Minolta, 2 Voigtländer)
 • 68 στερεοσκόπια τσέπης (Zeiss και Jena)
 • 4 κατοπτρικά στερεοσκόπια τσέπης Wild
 • 24 επιτραπέζια κατοπτρικά στερεοσκόπια και παραλλακτικές ράβδους
 • οργανωμένο εργαστήριο εμφάνισης και εκτύπωσης φωτογραφιών και slides
 • συσκευή και ρυθμιστή ακτινοβολίας-γ
 • αριθμό μετατροπέων πίεσης
 • συσκευή για την εκτέλεση πειραμάτων πλήγματος κριού
 • συσκευή για μηχανικό κοσκίνισμα εδαφικών δειγμάτων
 • συσκευή μέτρησης χημικώς απαιτούμενου οξυγόνου
 • χειροκίνητους μετρητές κυκλοφορίας
 • χρονόμετρα
 • καταγραφέα βαρέων οχημάτων
 • συσκευή προσδιορισμού βάρους οχημάτων
 • καταγραφέα τύπων αυτοκινήτων
 • ραντάρ κυκλοφορίας οχημάτων
 • φορητό σύστημα συλλογής κυκλοφοριακών δεδομένων

(Ένας σημαντικός αριθμός οργάνων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον (διάφοροι τύποι παλαιών θεοδολίχων και χωροβατών, EDM, αστρονομικά θεοδόλιχα Τ4 και DKM3A, αστρολάβοι, χρονογράφοι και χρονόμετρα, φωτογραμμετρικά όργανα, κ.λπ.) εκτίθενται στην αίθουσα του μουσείου του ΤΑΤΜ στον 1ο υπόγειο της πτέρυγας Τοπογράφων.)