Διοίκηση

Πρόεδρος: Δημήτριος Τσούλης, Καθηγητής
Α/Α Πρόεδρος: Αθανάσιος Γείτονας, Καθηγητής
Διευθυντής ΓΤΟ: Χριστόφορος Κωτσάκης, Καθηγητής
Διευθυντής ΚΦΧ: Χρυσούλα Μπούτουρα, Καθηγήτρια
Διευθυντής ΣΥΕ: Αθανάσιος Λουκάς, Αν.Καθηγητής

Γραμματέας: Ειρήνη Μέγκα-Γκόλφου, Διοικητική Υπάλληλος ΑΤ

Tο Τμήμα διοικείται από:

 • τη Συνέλευση του Τμήματος (Σ.Τ.)
  στην οποία συμμετέχει ο Πρόεδρος του Τμήματος, ο οποίος είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής και έχει διετή θητεία, οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες του τμήματος, ένας εκπρόσωπος ανα κατηγορία των μελών του ΕΕΠ, των μελών ΕΔΙΠ και των μελών ΕΤΕΠ καθώς και δύο εκπρόσωποι των φοιτητών, ένας προπτυχιακός και ένας μεταπτυχιακός. Στη Συνέλευση Τμήματος μετέχουν όλοι οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες λέκτορες, εφόσον ο αριθμός τους είναι μικρότερος ή ίσος του 30. Ο Γραμματέας του Τμήματος προΐσταται του προσωπικού της γραμματείας του και είναι αρμόδιος και υπεύθυνος έναντι του προϊσταμένου προέδρου του για την εύρυθμη λειτουργία της γραμματείας του. Ενημερώνει για την ισχύουσα νομοθεσία τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων, καθώς και για κάθε νομικό και γενικό διοικητικό θέμα που ανακύπτει. Η Σ.Τ. είναι το κυρίαρχο όργανο, που χαράζει τη διδακτική και ερευνητική δραστηριότητά του Τμήματος.

Η Συνέλευση Τμήματος του ΤΑΤΜ, όπου προεδρεύει ο Πρόεδρος, αποτελείται από τα εξής μέλη:

A. Aρβανίτη (K) | Γ. Βέργο (ΑΚ) | Α. Γείτονα (K) | O. Γεωργούλα (K) | Β. Γρηγοριάδη (ΕΚ) | A. Kουσουλάκου (Κ) | Χ. Κωτσάκη (K) | A. Λουκά (AΚ) | Γ. Μαλλίνη (AΚ) | Γ. Mίντση (K) | Σ. Μπάσμπα (Κ) | X. Mπούτουρα (K) | Ε. Οικονόμου (ΕΚ) | Κ. Παναγιωτακόπουλο (K) | Π. Πατιά (K) | Χ. Πικριδά (Κ) | Δ. Pωσσικόπουλο (K) | Σ. Σπαταλά (Κ) | X. Tαξιλτάρη (K) | H. Tζιαβό (K) | Κ. Tοκμακίδη (Κ) | Β. Τσιούκα (Κ) |Δ. Τσούλη (Κ) | Α. Φωτίου (K) ,
από εκπροσώπους των μελών ΕΤΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος, από δύο εκπροσώπους των φοιτητών του Τμήματος, έναν προπτυχιακό και έναν μεταπτυχιακό

Συντμήσεις: (Κ) Καθηγητής, (ΑΚ) Αναπληρωτής Καθηγητής, (ΕΚ) Επίκουρος Καθηγητής, (Λ) Λέκτορας.

 • Tην Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος (Γ.Σ.Ε.Σ. Τμήματος),
  στην οποία συμμετέχει ο Πρόεδρος του Τμήματος, ο οποίος είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής καθηγητής και έχει διετή θητεία, οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες του τμήματος, οι οποιοι είναι μέλη της Συνέλευσης Τμήματος και δύο εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών του τμήματος.
 • τον Πρόεδρο, ο οποίος εκλέγεται με διετή θητεία.

Ο Tομέας διοικείται από:

 • τη Γενική Συνέλευση του Τομέα (Γ.Σ. Τομέα),
  που απαρτίζεται από τους Καθηγητές και τους υπηρετούντες λέκτορες του τομέα, δύο έως πέντε, εφόσον ο αριθμός αυτός δεν υπερβαίνει το 30% του αριθμού των καθηγητών και των υπηρετούντων λεκτόρων του τομέα, εκπροσώπους των φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τομέα και από ένας εκπρόσωπος των μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και μη διδακτόρων βοηθών και επιστημονικών συνεργατών από αυτούς που έχουν τοποθετηθεί στον Τομέα.

Η Γενική Συνέλευση του κάθε Τομέα, όπου προεδρεύει ο Διευθυντής του Τομέα, αποτελείται από όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομεά, από τον εκπρόσωπο των φοιτητών και από τον εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών.

 • το Διευθυντή του Τομέα,
  που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, ανήκει σε μια από τις δύο ανώτερες βαθμίδες (Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής) του Δ.Ε.Π. και έχει ετήσια θητεία.