Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να μας βρείτε:

  Πανεπιστημιούπολη · Πολυτεχνική Σχολή · Κτίριο Τοπογράφων >> Συγκρότημα της Πολυτεχνικής Σχολής

  Αίθουσες διδασκαλίας >> πτέρυγες κτιρίου Τοπογράφων >> Γ΄ όροφος


  Γραφεία διδασκόντων >> κτίριο Τοπογράφων · Όροφοι Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄


  Γραμματεία: Γραμματεία >> κτίριο Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής >> Α΄ όροφος · τηλ. 231099-5991/5401 ·      fax 2310995978 ·

 

  Γραφείο Προέδρου >> E΄ όροφος · τηλ. 2310996151 · fax 2310996408 · tsoulis<at>topo.auth.gr

 

 Βιβλιοθήκη >> πτέρυγες κτιρίου Τοπογράφων >> A' όροφος · Τηλ. 2310994377 · tseva<at>topo.auth.gr