Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

      Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό των ΠΜΣ του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, τη σχετική προκήρυξη και τις εισηγήσεις των επιτροπών που έκριναν τα προσόντα των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών ανά ΠΜΣ και κατεύθυνση, η ΓΣΕΣ του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, στη συνεδρίασή της αρ. 1/27.9.2016, αποφάσισε την εισαγωγή στα ΠΜΣ του Τμήματος, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 των παρακάτω υποψηφίων. 

Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό των ΠΜΣ του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και τη σχετική προκήρυξη, οι υποψήφιοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που έχουν πετύχει σε περισσότερες από μία κατευθύνσεις των ΠΜΣ του Τμήματος θα πρέπει να επιλέξουν το ΠΜΣ και την κατεύθυνση στην οποία επιθυμούν να φοιτήσουν μέσα στην προθεσμία που ορίζεται για την εγγραφή τους.

Παρακαλούνται οι παραπάνω επιτυχόντες να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι τις 07-10-2016 με μία φωτοτυπία της ταυτότητάς τους και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, για να εγγραφούν στις κατευθύνσεις που εισάγονται.

 

  ΓEΩΠΛHPOΦOPIKH

 Α. TOΠOΓPAΦIKEΣ EΦAPMOΓEΣ YΨHΛHΣ AKPIBEIAΣ

ONOMATEΠΩNYMO
Ανθουλάκης Παναγιώτης
Άιντ Φίλιππος
Ερμίδης Νικόλαος

B. ΣYΓXPONEΣ ΓEΩΔAITIKEΣ EΦAPMOΓEΣ

ONOMATEΠΩNYMO
Λάζιος Θωμάς
Κολκός  Γεώργιος
Γρηγορακάκης Παναγιώτης 

Γ. YΔATIKOI ΠOPOI

ONOMATEΠΩNYMO
Νίκου  Μελπομένη
Τσαούσης Θεόδωρος
Κύρκου Μαργαρίτα
Μπιντούδη Ελένη
Ζώης Γεώργιος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ONOMATEΠΩNYMO
Πέρρα Βασιλική-Μαρία
Ξανθού Δέσποινα
Τσαούσης Θεόδωρος
Τρίγκα Δήμητρα
Τζήμος Αλέξανδρος Θεόδωρος
Παπαχρυσού Παναγιώτα
Κολκός  Γεώργιος
Καπουσίζης Γεώργιος
Εμμανουήλ Δημοσθένης
Μαρωνίδου Ιφιγένεια