Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Στατιστικό δελτίο για νεοεισερχόμενους φοιτητές

 

Κατόπιν συνεννόησης  με τους αρμόδιους  στην ΕΛΣΤΑΤ, για την ηλεκτρονική φόρμα του Στατιστικού Δελτίου για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές, σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το Στατιστικό Δελτίο είτε εγγράφως, είτε μέσω της ηλεκτρονικής τους εγγραφής,

 

έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν στη συμπλήρωση του και μέσω  της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:

 
https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login_1617.jsp

Ο τρόπος της έγγραφης συμπλήρωσης παραμένει για τους φοιτητές που το προτιμούν.

 

Θεσσαλονίκη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Από τη Γραμματεία του Τμήματος