Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

(Νέο) Εγγραφή των υποψηφίων ειδ. κατηγορίας 23-30/09

Το Τμήμα Σπουδών σας ενημερώνει ότι οι προθεσμίες εγγραφής των υποψηφίων που εισάγονται με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε. μη ελληνικής καταγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, θα είναι το χρονικό διάστημα από 23 έως και 30 Σεπτεμβρίου 2016

Προσεχώς θα ακολουθήσει ενημέρωση με τον τρόπο και τα δικαιολογητικά εγγραφής.

 

Συνέχεια ενημέρωσης 15/09/2016 : Από τη Γραμματεία ΤΑΤΜ/ΑΠΘ και το Τμήμα Σπουδών

 

Με το Δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας είστε ενήμεροι και οι αντίστοιχα ενδιαφερόμενοι, για τις προθεσμίες που εγγράφονται στην πλατφόρμα εγγραφών του Υπουργείου οι ΄Ελληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Επίσημο έγγραφο με οδηγίες εγγραφών για τη συγκεκριμένη κατηγορία δεν έχει σταλεί από το Υπουργείο ως σήμερα.

 

Επομένως όσοι από την κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης εγγραφούν στην παραπάνω πλατφόρμα το διάστημα από 14 ως 21 Σεπτεμβρίου 2016, οφείλουν «στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής (14 έως 21/09/2016) να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη γραμματεία του Τμήματος / Σχολής επιτυχίας τους τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει να αποστείλουν ή καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω, βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ΄ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών.»

 

Πρόσθετα ενημερώνουμε ότι με την παραλαβή των τελικώς εγγραφέντων από το Υπουργείο και πριν από την ταυτοπροσωπία στη γραμματεία θα καταχωρίσουν στo register.auth.gr συμπληρωματικά στοιχεία εγγραφής και θα καταθέσουν φωτοτυπία ταυτότητας και δύο φωτογραφίες (σχετική ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΠΘ, του Τμήματος Σπουδών). Επισημαίνουμε ότι καμία εγγραφή στο σύστημα δεν θα γίνει από τις γραμματείες αλλά από το ΚΗΔ σε συνεννόηση με το Τμήμα Σπουδών.