Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

ΠΜΣ - Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες

 

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Διεπιστημονικού  – Διατμηματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΝAΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ –
N&N” (ΔΠΜΣ Ν&Ν, ιστοσελίδα: http://nn.physics.auth.gr),διαβάστε την Αίτηση καθώς
και την Προκήρυξη με τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων μεταπτυχιακών
φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

 

Το ΔΠΜΣ Ν&Ν δέχεται αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 από 1 έως 30
Σεπτεμβρίου 2016, στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (πληροφορίες: κα. Ε. Φιλιππούση, 2310998952 /
998550).

 

Στα πρώτα δεκαπέντε έτη λειτουργίας του ΔΠΜΣ Ν&Ν, η ανταπόκριση των
φοιτητών ήταν εξαιρετική, όπως επίσης η ποιότητα των φοιτητών του που
επιλέχθηκαν, οι επιδόσεις και το περιεχόμενο των μαθημάτων που
διδάχθηκαν. Επιπλέον, οι απόφοιτοί του γίνονται δεκτοί και συνεχίζουν
τις σπουδές τους ή σταδιοδρομούν στα καλύτερα Πανεπιστημιακά και
Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας και της αλλοδαπής ή προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους σε εταιρείες και φορείς υψηλής τεχνολογίας και υπηρεσιών.