Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Επταμελής επιτροπή κρίσης κ.Βέργου

 

Το τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, στη Συνέλευση Τμήματος αρ. 13/12.7.2016 μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής, συγκρότησε την Ειδική Επταμελή Επιτροπή για την κρίση του υποψήφιου κ. Γ. Βέργου για την κατάληψη μιας θέσης Καθηγητή, στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μελέτη (μετρήσεις, επεξεργασία, απεικόνιση) γεωμετρικών, κινηματικών και δυναμικών χαρακτηριστικών και δομών του γήινου και διαστημικού χώρου σε διάφορες κλίμακες».

 

Η Ειδική Επταμελής Επιτροπή είναι εδω