Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

ΠΜΣ Διεθνούς Πανεπιστημίου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

 

Συνημμένες θα βρείτε τις Προκηρύξεις Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, σταΠρογράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται οι προκηρύξεις των ΠΜΣ:

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το site του Διεθνούς Πανεπιστημίου: http://www.ihu.edu.gr