Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιών Προπτυχιακών Φοιτητών

 

Ανακοινώνεται ότι, η παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών των προπτυχιακών φοιτητών, θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας

Την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016

Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016

Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

                                                                                                                                      Θεσσαλονίκη, 8 Ιουνίου 2016

Από τη Γραμματεία του τμήματος