Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Διδακτορικές υποτροφίες ΙΚΥ-ΕΣΠΑ

Αιτήσεις εως 30 Ιουνίου 2016 

 

H δράση του ΕΣΠΑ με τίτλο «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» έχει ανακοινωθεί.

Λεπτομέρειες και πληροφορίες για την προκήρυξη μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:https://www.iky.gr/el/upotrofies-gr/didaktoriko/espa-2014

 

Επιπρόσθετα θα σας παρακαλούσαμε να ενημερώσετε τους υποψήφιους διδάκτορες τον οποίων  ο ορισμός της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής τους έχει γίνει από  01/01/2015 μέχρι  30/06/2016  για την δυνατότητα διεκδίκησης υποτροφίας  με σκοπό την εκπόνηση  της διδακτορικής τους διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες. Στους υποτρόφους χορηγούνται μεικτά μηνιαία τροφεία ύψους οκτακοσίων δέκα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών (816,90€), στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 30η Ιουνίου 2016 και ώρα Ελλάδος 13.00 μ.μ.