Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Κατατακτήριες Εξετάσεις ΤΑΤΜ 2016-2017

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις υποβάλλονται από 1 μέχρι 15 Νοεμβρίου

και οι εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου

 

 

Ανακοινώνεται ότι η Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίασή της αριθμ. 8/12.4.2016 αποφάσισε ομόφωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης αριθμ. Φ1/192329/Β3 (ΦΕΚ αριθμ. 3185/16.12.2013 τ.Β’), η κατάταξη των πτυχιούχων Πανεπιστημίων, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ) καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων Σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου Σπουδών, στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών για το πανεπιστημιακό έτος 2016-2017, να γίνει στο πρώτο εξάμηνο σπουδών ύστερα από εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα:

 

 

Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων:

Τυχαίες μεταβλητές. Συναρτήσεις πυκνότητας και κατανομής. Η κανονική κατανομή.

Διάφορες κατανομές. Η εκτίμηση παραμέτρων. Διαστήματα εμπιστοσύνης.

Στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών. Δειγματοληψία.

Γραμμική παλινδρόμηση. Ανάλυση μεταβλητότητας. Μη παραμετρικοί έλεγχοι.

 

 

Φυσική:

Δυναμική του υλικού σημείου, Εργο-Ενέργεια, Δυναμική Συστήματος Σωμάτων, Ηλεκτροστατική, Μαγνητοστατική, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία εξαρτώμενα από τον χρόνο.

 

Μαθηματικά:

Συναρτήσεις. Παράγωγοι. Παραγώγιση πεπλεγμένων συναρτήσεων. Παραγώγιση αλγεβρικών και υπερβατικών συναρτήσεων. Αόριστα ολοκληρώματα. Ορισμένα ολοκληρώματα και εφαρμογές. Ακολoυθίες και σειρές. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών. Μερικές παράγωγοι. Ανάπτυγμα Taylor συναρτήσεων πολλών μεταβλητών. Μέγιστα και ελάχιστα. Επικαμπύλια και επιφανειακά ολοκληρώματα.

 

     Οι αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις υποβάλλονται από 1 μέχρι 15 Νοεμβρίου και οι εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου.

 

                                                                               Από τη Γραμματεία του Τμήματος