Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Προγράμματα Υποτροφιών

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το έγγραφο 31428/Ζ1/23.2.16 του ΥΠΕΘ - με τη σχετική αίτηση και οδηγίες συμπλήρωσής της

- που αφορά σε προγράμματα υποτροφιών στο πλαίσιο Μορφωτικών Συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών: Αρμενίας, Βελγίου, Λετονίας, Σλοβενίαςς, Τουρκίας, Τσεχίας. Οι υποτροφίες χορηγούνται σε Έλληνες και Ελληνίδες υπηκόους για

α) προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές (συμπεριλαμβανομένων των διδακτορικών) και έρευνα, ακ. έτους 2016-17

β) προγράμματα γλώσσας & πολιτισμού, θέρους 2016

Για τις χορηγούμενες υποτροφίες ανά χώρα (είδος, διάρκεια) καθώς και για τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι/-ες πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά τη συνημμένη ανακοίνωση. Οι αιτήσεις, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τις 24 Μαρτίου 2016 στο ΥΠΕΘ, είτε με κατάθεση στην υπηρεσία πρωτοκόλλου είτε με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, με την ένδειξη:

για τη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄-Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 210 344- 3469 & 3139