Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

ΝΕΟΣ Κατάλογος προσφερόμενων θέσεων ΠΑ

Αναρτήθηκε ο ΝΕΟΣ κατάλογος των προσφερόμενων θέσεων ΠΑ για τους φοιτητές του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2016 (60 Θέσεις σε 28 φορέίς).  Οι φοιτητές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους και να γίνει η αντιστοίχηση στις εταιρείες από Τρίτη 01/03/2016 μέχρι και Τρίτη 08/03/2016.