Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Διατμηματικά μαθήματα ξένων γλωσσών

Σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών θα προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο 2016, σε φοιτητές-τριες του Α.Π.Θ. Διατμηματικά μαθήματα ξένων γλωσσών

με τις ειδικές θεματικές (επίπεδα Β1 και Β2) που αναφέρονται στην εκάστοτε ανακοίνωση από 22 Φεβρουαρίου έως 27 Μαϊου 2016 (βλ. και http://www.lance.auth.gr/el/announcements).

 

Επισημαίνουμε ότι στο τέλος του εξαμήνου θα διενεργηθούν εξετάσεις επίδοσης και θα σταλούν βαθμολόγια. Θα αποδοθούν 2 πιστωτικές μονάδες (ECTS)/ εξάμηνο.