Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ‘ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ’

Ευχαρίστως σας γνωρίζουμε τη διοργάνωση θερινού σχολείου (WWSS16) (18-23 Ιουλίου, 2016), ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε θέματα Διαχείρισης Υγρών και Στερεών Αποβλήτων.

Στο Σχολείο θα διδάξουν έλληνες και ξένοι καθηγητές, από διάφορα πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα (Αμερική, Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Τουρκία) και οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην Αγγλική.

Το θερινό Σχολείο απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και στοχεύει στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων, μεταδιδακτορικών ερευνητών, αλλά και ομάδων εργαζομένων εταιριών, σε θέματα αιχμής και στις σύγχρονες τάσεις διαχείρισης των υγρών και στερεών αποβλήτων.

Το Σχολείο διοργανώνεται μέσω της Επιτροπής Ερευνών του ΕΑΠ.

Στην ιστοσελίδα του Σχολείου (http://wastewater2016.eap.gr), η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς, παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες.