Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

Καλούνται οι φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, οι οποίοι πληρούν τις αναφερόμενες στην προκήρυξη ανταποδοτικών υποτροφιών του ΑΠΘ προϋποθέσεις και επιθυμούν να λάβουν ανταποδοτική υποτροφία, να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι τις 20.1.2016.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν στο Ε’ ή Ζ’ εξάμηνο σπουδών και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που φοιτούν στο Α’ έτος σπουδών.

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, υπότροφοι άλλων φορέων, φοιτητές που συμμετέχουν σε άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα από το ΑΠΘ ή προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΑΠΘ καθώς και φοιτητές, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί, που ήταν σε προηγούμενες χρονιές ανταποδοτικοί υπότροφοι του τμήματος.