Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Προκήρυξη τριάντα δύο (32) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

Tο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών αποφάσισε την προκήρυξη για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

που οδηγεί στη λήψη διδακτορικού διπλώματος (Π.M.Σ.-Δ.Δ.)  (Y.A. αριθμ. B7/423/3-10-00 ΦEK 1317/31-10-00 τ.B’, ν. 3685/08), τριάντα δύο (32)  Υποψηφίων Διδακτόρων,  στους τέσσερις Tομείς του Τμήματος:
1. Tομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών
2. Tομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος
3. Tομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής
4. Tομέας  Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης.

 

Περισσότερα