Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Ανάδειξη εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών στη Σύγκλητο

Καλούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί τη διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος

μεταπτυχιακών σπουδών, να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Σύγκλητο, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε εδω.