Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

ΠΜΣ δυνατότητα παρακολούθησης επιπλέον μαθημάτων

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 6 του Εσωτερικού Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος "κάθε φοιτητής μπορεί να παρακολουθεί και ένα επιπλέον μεταπτυχιακό μάθημα ανά εξάμηνο από άλλη κατεύθυνση των ΠΜΣ, χωρίς όμως την πίστωσή του με επιπλέον πιστωτικές μονάδες και χωρίς να συμμετέχει στον τελικό βαθμό πτυχίου"

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ένα μάθημα από άλλη κατεύθυνση, να προσέλθουν στη Γραμματεία του τμήματος μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015, προκειμένου να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση.