Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Ανανεωμένος Οδηγός για Εγγραφές Πρωτοετών Φοιτητών 2015-2016

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το Γενικό Λύκειο ή από τα ΕΠΑΛ,

καθώς και των εισαγομένων στις θέσεις εισακτέων πέραν του καθορισθέντος αριθμού εισακτέων με την εδική κατηγορία των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, μετά από συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, θα πραγματοποιηθούν από 10 Σεπτεμβρίου μέχρι και 22 Σεπτεμβρίου 2014.

Η ταχυδρομική αποστολή των δικαιολογητικών, η αποστολή με courier ή η υποβολή με φυσική παρουσία, θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Γραμματεία

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 231-995401-3

Οι ώρες εξυπηρέτησης πρωτοετών 10 π.μ- 12 μ.μ.

 

Αναλυτικότερα τα βήματα για την εγγραφή και τα απαραίτητα έγγραφα είναι τα εξής:

Βήματα Εγγαρφής

Καλούνται οι εισαγόμενοι/ες, επιτυχόντες/ούσες με πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Β΄, στις Σχολές και στα Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, αφού συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και εκτυπώσουν την αίτηση εγγραφής και την υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μέσα από την ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr από 10 έως 17 Σεπτεμβρίου 2015, να αποστείλουν με ταχυμεταφορά ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο στις αρμόδιες Γραμματείες, έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2015, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1.Αίτηση εγγραφής (συμπληρωμένη και εκτυπωμένη από την ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr και με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, εφόσον προτιμηθεί η ταχυδρομική αποστολή). Στην αίτηση θα είναι ενσωματωμένη προ-συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο/η εισαγόμενος/η δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλη Σχολή ή Τμήμα και ότι θα αποστείλει ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στο Τμήμα εγγραφής όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

2.Τίτλο απόλυσης: ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου αποφοίτησης

3. Βεβαίωση πρόσβασης: ευκρινές φωτοαντίγραφο (ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΟΤΕ Η ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ). Αν η βεβαίωση πρόσβασης έχει εκδοθεί από ιδιωτικό σχολείο (πλην των: Κολλέγιο Αθηνών, Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Πατρών, Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, Α’ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, Β’ Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, Α’ Αρσάκειο Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης, Β’ Αρσάκειο Τοσίτσειο Γενικό Λύκειο Εκάλης), τότε αυτή θα πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από τη Δ/νση Δ.Ε. στην οποία υπάγεται το σχολείο.

4. Τέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

Στην περίπτωση προσέλευσής τους στη Γραμματεία για κατάθεση των δικαιολογητικών, οι εισαγόμενοι/ες ή τα νομίμως εξουσιοδοτημένα από τους/τις ίδιους/ες πρόσωπα, πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

Υποψήφιος/α, που έχει εγγραφεί σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και εισάγεται το τρέχον ακαδημαϊκό έτος με το σύστημα των πανελληνίων εξετάσεων σε άλλη Σχολή ή Τμήμα, δεν μπορεί να εγγραφεί στη νέα Σχολή ή στο Τμήμα εισαγωγής του/της, αν προηγουμένως δεν διαγραφεί από τη Σχολή ή το Τμήμα, στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος/η.

Οι εισαγόμενοι/ες (επιτυχόντες/ούσες) Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης οφείλουν να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος εισαγωγής, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, επιπλέον βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου, στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι. Αν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής, τότε θα πρέπει από τη βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ’ αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω 3 Νομών.

Οι εισαγόμενοι/ες, επιτυχόντες/ούσες από ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ με διάκριση σε επιστημονικές Ολυμπιάδες εγγράφονται στις παραπάνω προθεσμίες (10-17 Σεπτεμβρίου 2015), καταθέτοντας τα ανωτέρω δικαιολογητικά (η αίτηση εγγραφής και η υπεύθυνη δήλωση χορηγείται από την οικεία Γραμματεία). Οι επιτυχόντες/ούσες αυτής της ειδικής κατηγορίας εγγράφονται με φυσική παρουσία στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος επιτυχίας είτε αυτοπροσώπως είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο από τους ίδιους πρόσωπο.

Η εγκύκλιος, με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής για όλες τις παραπάνω κατηγορίες επιτυχόντων, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Σπουδών του ΑΠΘ dps.auth.gr   (Εισαγωγή-Εγγραφές) και στην κεντρική ιστοσελίδα του ΑΠΘ www.auth.gr 

 

Αναλυτικές οδηγίες για τις εγγραφές, θα βρείτε εδώ http://dps.auth.gr/el/node/2474