Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Φοιτητική Εβδομάδα Νοέμβριος 2015

Η «Φοιτητική Εβδομάδα» θα διεξαχθεί από 11/11/2015 έως και τις 12/12/2015.

Περιμένουμε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για δράσεις καθώς και για εθελοντική προσφορά από τις 14/09/2015 έως και τις 15/10/2015. Πιο συγκεκριμένα:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για δράσεις: 14/09/2015-15/10/2015

Ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: http://www.auth.gr/studentweek2015-application

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για εθελοντική προσφορά: 14/09/2015-15/10/2015

Ηλεκτρονική φόρμα εθελοντή: http://www.auth.gr/studentweek2015-volunteers

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και στοιχεία επικοινωνίας:
 http://www.auth.gr/student-week