Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Συνοπτική παρουσίαση αλλαγών στο πρόγραμμα εξετάσεων λόγω εκλογών

Ανακοινώνονται οι εξής αλλαγές στο Πρόγραμμα Εξετάσεων μαθημάτων της περιόδου Σεπτεμβρίου 2015 του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, που γίνονται επειδή, λόγω των επικείμενων βουλευτικών εκλογών της 20ής Σεπτεμβρίου 2015, δε θα διεξαχθούν εξετάσεις μαθημάτων στις 18 και 21 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρες Παρασκευή προ των εκλογών και Δευτέρα μετά τις εκλογές αντίστοιχα, και οι οποίες αλλαγές ανακοινώνονται ταυτόχρονα και σε μορφή Προγράμματος Εξετάσεων:

 

Το μάθημα «Γραμμική Άλγεβρα και Πίνακες» αντί για τις 18.9.2015, 9 πμ, θα εξεταστεί στις 23.9.2015, 9 πμ.

Το μάθημα «Το Δορυφορικό Σύστημα GPS» αντί για τις 18.9.2015, 1 μμ, θα εξεταστεί στην 1.10.2015, 1 μμ.

Το μάθημα «Ψηφιακή Επεξεργασία Τηλεπισκοπικών Εικόνων» αντί για τις 18.9.2015, 5 μμ, θα εξεταστεί στις 22.9.2015, 1 μμ.

Το μάθημα «Εφαρμογές Μαθηματικών» (συνεξέταση με το αντίστοιχο μάθημα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών) αντί για τις 21.9.2015, 9 πμ, θα εξεταστεί στις 30.9.2015, 1 μμ.

Το μάθημα «Επιστήμη και Τεχνολογία του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού» αντί για τις 21.9.2015, 1 μμ, θα εξεταστεί στις 2.10.2015, 9 πμ.

Το μάθημα «Γεωτεχνική Μηχανική» αντί για τις 21.9.2015, 5 μμ, θα εξεταστεί στις 2.10.2015, 5 μμ.

Το μάθημα «Φυσική Γεωδαισία» αντί για τις 21.9.2015, 5 μμ, θα εξεταστεί στις 2.10.2015, 5 μμ.

Το μάθημα «Φυσικό Περιβάλλον των Μετρήσεων» αντί για τις 23.9.2015, 9 πμ, θα εξεταστεί στις 28.9.2015, 5 μμ.

Το μάθημα «Διαχείριση και Επεξεργασία Υγρών Αποβλήτων» αντί για τις 28.9.2015, 5 μμ, θα εξεταστεί στις 29.9.2015, 1 μμ.

Τέλος, στο μάθημα «Τεχνολογίες Σάρωσης και Αποτύπωσης του Χώρου», του οποίου η εξέταση παραμένει στην ημέρα και ώρα που καθορίστηκε στο αρχικό Πρόγραμμα, θα αλλάξει η αίθουσα εξέτασης και, αντί για την 301, θα είναι η 307.