Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών 1ου και 2ου κύκλου κληροδοτήματος «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ» & Αφων Ζωσιμά

Υποτροφίες Μεταπτυχιακών Σπουδών Α' & Β΄ Κύκλου στο Εσωτερικό & και το Εξωτερικό.

 

 

Α) 99418/Ζ1/23.6.15: Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές δεύτερου (μεταπτυχιακές και τρίτου κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδ. έτους 2013-14, από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ"

 

Β) 99435/Ζ1/23.6.15: Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές δεύτερου και τρίτου κύκλου στο εσωτερικό, ακαδ. έτους 2014-15, από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ"

 

Γ) 99422/Ζ1/23.6.15: Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές δεύτερου (μεταπτυχιακές και τρίτου κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδ. έτους 2013-14, από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ"

 

Δ) 99423/Ζ1/23.6.15: Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό,για σπουδές δεύτερου (μεταπτυχιακές και τρίτου κύκλου (διδακτορικές)στο εσωτερικό, ακαδ. έτους 2014-15, από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ"

 

Ε) 107684/Ζ1/6.7.15: Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές δεύτερου (μεταπτυχιακές και τρίτου κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό, ακαδ. έτους 2013-14, από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ"

 

ΣΤ) 107690/Ζ1/6.7.15: Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές δεύτερου (μεταπτυχιακές και τρίτου κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό, ακαδ. έτους 2014-15, από τα έσοδα του κληροδοτήματος "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ"

 

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο Υπουργείο ή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά στη διεύθυνση: Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γραφείο Κεντρικού Πρωτοκόλλου (με την ένδειξη: "Για τη Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης, Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών"), Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται

α) για τα κληροδοτήματα "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ" στην κ. Α. Κοπανάκη, στο

τηλέφωνο 210 344 23 54, β) για τα κληροδοτήματα "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ", στην κα Πλαγιανάκου, στο τηλέφωνο 210 344 32 29

 

Η έντυπη αίτηση και η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ανά κληροδότημα

είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου

www.minedu.gov.gr (Αρχική---> Προκηρύξεις-Διαγωνισμοί- Υποτροφίες

----> Υποτροφίες-Κληροδοτήματα)

 

Οι ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων έχουν οριστεί ως εξής:

α) κληροδότημα "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ" για μεταπτυχιακές σπουδές

στο εσωτερικό (ακαδ. ετών 2013-14 & 2014-15): 23 Σεπτεμβρίου 2015

β) κληροδότημα "ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ" για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό

(ακαδ. ετών 2013-13 & 2014-15): 25 Σεπτεμβρίου 2015

γ) κληροδότημα "ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ" για μεταπτυχιακές σπουδές

στο εξωτερικό (ακαδ. ετών 2013-14 & 2014-15): 6 Οκτωβρίου 2015