Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Νέος Κανονισμός ΠΜΣ ΤΑΤΜ/ΑΠΘ

Εγκρίθηκε από τη Γ.Σ.Ε.Σ. αρ. 8/9.6.2015 η αναθεώρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και προωθήθηκε στη Σ.Ε.Σ. για την τελική έγκριση.
Τον αναθεωρημένο Εσωτερικό Κανονισμο Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα βρείτε εδώ.