Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Πρόγραμμα Υποτροφιών της Πρεσβείας της Ιαπωνίας

Σας διαβιβάζουμε μήνυμα του Μορφωτικού Τμήματος της Πρεσβείας της Ιαπωνίας, με συνημμένα ανακοίνωση και οδηγίες αίτησης σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών για: Α) ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Β) ΕΡΕΥΝΑ.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: αφορούν σε κατόχους απολυτηρίου Λυκείου και χορηγούνται για πέντε (5) έτη (6 έτη για όσους ακολουθούν σπουδές ιατρικής, οδοντιατρικής, κτηνιατρικής και 7 έτη για όσους ακολουθούν σπουδές φαρμακευτικής), από τον Απρίλιο 2016 έως το Μάρτιο 2021 (αντίστοιχα 2022 ή 2023), συμπεριλαμβανομένου του έτους προετοιμασίας. Το έτος προετοιμασίας, ανεξάρτητα από το Πανεπιστήμιο υποδοχής, διεξάγεται είτε στο Πανεπιστήμιο Αλλοδαπών Φοιτητών του Τόκυο είτε στο Πανεπιστήμιο της Οσάκα και περιλαμβάνει μαθήματα ιαπωνικής γλώσσας καθώς και μαθήματα σε γνωστικά αντικείμενα αντίστοιχα του κλάδου σπουδών (Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή Φυσικές Επιστήμες). Η υποψηφιότητα κατ' αρχήν αξιολογείται με κριτήριο τα δικαιοληγητικά της αίτησης, συνέντευξη και εξετάσεις (Αγγλική και Ιαπωνική γλώσσα, Μαθηματικά και επιπλέον 2 αντικείμενα σχετικά με την κατεύθυνση σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες), που θα διεξαχθούν από την Πρεσβεία. Η υποτροφία χορηγείται εφόσον α) η φοίτηση στο έτος προετοιμασίας είναι επιτυχής και β) ο/η υποψήφιος γίνει δεκτός/ή από το Πανεπιστήμιο υποδοχής, για το οποίο απαιτούνται εισαγωγικές εξετάσεις. Η επιλογή του Πανεπιστημίου υποδοχής γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Επιστήμης και Τεχνολογίας της Ιαπωνίας (MEXT), ανάλογα με τις επιδόσεις στο έτος προετοιμασίας. Υπάρχει η δυνατότητα για απευθείας αίτηση εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο (και απαλλαγής από το έτος προετοιμασίας) της επιλογής του/της υποψηφίου, αλλά αν η αίτηση δεν είναι επιτυχής, εκπίπτει και η υποτροφία. Η υποτροφία δύναται να συνεχιστεί εφόσον ο/η υπότροφος συνεχίσει τις σπουδές του/της σε μεταπτυχιακό επίπεδο, κατόπιν εξαιρετικής επίδοσης σε αντίστοιχη αξιολόγηση που διενεργεί το MEXT. Η υποτροφία προβλέπει πλήρη απαλλαγή από τέλη εισαγωγικών εξετάσεων, εγγραφής και φοίτησης και επιπλέον χορηγεί μηνιαίο επίδομα ύψους 117.000 Yen (περίπου 914 Ευρώ) και ένα αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσης στην αρχή και το τέλος των σπουδών για τη μετάβαση προς/από την Ιαπωνία. Β. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: αφορούν πτυχιούχους πανεπιστημίου και χορηγούνται για διεξαγωγή έρευνας/μερική φοίτηση/ακρόαση σε κλάδο σχετικό με τον κλάδο σπουδών τους, ο οποίος διατίθεται προς μελέτη/έρευνα από Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας. Η υποτροφία χορηγείται από τον Απρίλιο 2016 (μεταξύ 1 και 7 Απριλίου) ή από την ημερομηνία που θα καθορίσει το Πανεπιστήμιο υποδοχής ως ημερομηνία έναρξης εξαμήνου, συνήθως Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο) έως το Μάρτιο 2018. Στην περίοδο αυτή (των 24 ή 18 μηνών) συμπεριλαμβάνεται 6μηνο πρόγραμμα εκμάθησης της Ιαπωνικής γλώσσας. Η υποψηφιότητα κατ' αρχήν αξιολογείται με κριτήριο τα δικαιοληγητικά της αίτησης, συνέντευξη και εξετάσεις (Αγγλική και Ιαπωνική γλώσσα), που θα διεξαχθούν από την Πρεσβεία. Η υποτροφία επικυρώνεται μόνο με την αποδοχή του/της υποψηφίου από Ιαπωνικό Πανεπιστήμιο έως τις 31 Αυγούστου 2015, η οποία αποτελεί ευθύνη του/της υποψηφίου. Σημειώνεται επίσης ότι για την ιατρική και οδοντιατρική κλινική εκπαίδευση απαιτείται άδεια από το Ιαπωνικό Υπουργείο Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικής Πρόνοιας. Δεν απαιτείται αντίστοιχη άδεια για την πρακτική άσκηση π.χ. στις παραδοσιακές ιαπωνικές τέχνες ή σε βιομηχανίες/εταιρείες. Η υποτροφία δύναται να συνεχιστεί για κανονική φοίτηση και απόκτηση μεταπτυχιακού/διδακτορικού τίτλου ή επαγγελματικού διπλώματος, κατόπιν εξαιρετικής επίδοσης σε αντίστοιχη αξιολόγηση που διενεργεί το MEXT και για όσο διάστημα απαιτεί το πρόγραμμα σπουδών (2 χρόνια το μεταπτυχιακό και το επαγγελματικό δίπλωμα, 3 ή 4 χρόνια το διδακτορικό). Η εισαγωγή σε πρόγραμμα σπουδών μεταπτυχιακού κύκλου γίνεται με εξετάσεις. Η υποτροφία προβλέπει πλήρη απαλλαγή από τέλη εισαγωγικών εξετάσεων, εγγραφής και φοίτησης και επιπλέον χορηγεί μηνιαίο επίδομα ύψους 143.000 Yen (περίπου 1115 Ευρώ) και ένα αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσης στην αρχή και το τέλος των σπουδών για τη μετάβαση προς/από την Ιαπωνία. Εφόσον η υποτροφία συνεχιστεί για φοίτηση σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών, το ύψος της ανέρχεται στα 144.000 Yen για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και στα 145.000 Yen για τους υποψήφιους διδάκτορες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Αθήνα έως 31 Μαϊου 2015. Στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας http://www.gr.emb-japan.go.jp/portal/gr/culture/scolership.htm είναι αναρτημένα όλα τα σχετικά έγγραφα (οδηγίες, αίτηση, πρότυπο ερευνητικού σχεδίου, πρότυπο συστατικής επιστολής, λίστα ιαπωνικών πανεπιστημίων με παραπομπή σε ηλεκτρονικό οδηγό σπουδών) καθώς και στοιχεία επικοινωνίας με την Πρεσβεία (Μορφωτικό Τμήμα, δυνατότητα και για προσωπική συνάντηση κατόπιν ραντεβού) και με το σύλλογο Ελλήνων αποφοίτων του προγράμματος υποτροφιών MEXT.