Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Προόγραμμα υποτροφιών “Go Styria”,

Ανακοίνωση προκήρυξης του προγράμματος υποτροφιών “Go Styria”, σκοπός του οποίου είναι η προσέλκυση των πλέον αξιόλογων και άριστων φοιτητών μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, υποψηφίων διδακτόρων ή διδακτόρων ( με απόκτηση του τίτλου αυτού κατά το τελευταίο έτος), από Πανεπιστήμια χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν σπουδές στο University of Graz της Αυστρίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από τον δικτυακό τόπο: . http://international.uni-graz.at/en/stud/incoming/s-in-mprog/go-styria/.  

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Απριλίου 2015.