Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Δηλώσεις εγγραφής εαρινού εξαμήνου 2014-2015

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33 παρ.2  του Ν.4009/11, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,   το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα ενεργοποιήσει για το διάστημα 2 Μαρτίου 2015 έως 27 Μαρτίου 2015 το σύστημα δηλώσεων εγγραφής του εαρινού εξαμήνου 2014-2015 για το σύνολο των Τμημάτων του Α.Π.Θ. 

Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτική για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  και υποβάλλεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα m.auth.gr ή από την εφαρμογή για κινητά ΑΠΘ mobile (διαθέσιμη σε android και iOS), επιλέγοντας Ηλεκτρονική Γραμματεία-> Δήλωση εγγραφής εξαμήνου.
Η είσοδος πραγματοποιείται με τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού.

Περισσότερες οδηγίες