Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Οδηγίες για ορκομωσίες (02-2015)

Οι ενδιαφερόμενοι για ορκωμοσία φοιτητές προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος και υποβάλλουν σχετική αίτηση, η οποία είναι ταυτόχρονα και αίτηση εξέτασης διπλωματικής εργασίας. Αυτό πρέπει να γίνεται ως το τέλος της εξεταστικής περιόδου, ανεξάρτητα από το αν θα έχουν ανακοινωθεί ή όχι οι βαθμοί των μαθημάτων.

Αν οι φοιτητές έχουν περάσει περισσότερα μαθήματα Επιλογής Τομέα από τα μαθήματα που προβλέπει το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος για την απόκτηση του διπλώματος, αναφέρουν στη Γραμματεία ποια από αυτά θέλουν να αφαιρεθούν. Τα μαθήματα αυτά και οι αντίστοιχοι βαθμοί τους υπάρχουν στις αναλυτικές βαθμολογίες τους, αλλά δε λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του βαθμού του διπλώματός τους.

Στη συνέχεια, ορίζονται ημερομηνίες εξέτασης διπλωματικών εργασιών ανάλογα με τον Τομέα στον οποίο ανήκουν οι φοιτητές. Οι φοιτητές προσέρχονται τη συγκεκριμένη ημερομηνία στη Γραμματεία του Τμήματος, για να παραλάβουν το έγγραφο σχετικά με τις εκκρεμότητες τους για βιβλία, όργανα και σχεδιαστικούς φακέλους. Το έγγραφο αυτό επιστρέφεται στη Γραμματεία συμπληρωμένο και με τις αντίστοιχες υπογραφές.

Η διπλωματική εργασία παραδίδεται στη βιβλιοθήκη του Τμήματος σε CD, σε μορφή PDF, σε άσπρη χάρτινη θήκη όπου αναγράφεται το θέμα της διπλωματικής εργασίας και το ονοματεπώνυμο του φοιτητή. Εάν η εργασία εκπονείται από παραπάνω από ένα άτομα πρέπει να αναγράφονται εξωτερικά όλα τα ονόματα.

Οι φοιτητές προσέρχονται στη Γραμματεία 1 ώρα νωρίτερα από την ώρα έναρξης της τελετής ορκωμοσίας.

Οι υποψήφιοι διπλωματούχοι οφείλουν να παραδώσουν στη Γραμματεία την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα, καθώς και το Βιβλιάριο Υγείας, εφόσον τους έχει χορηγηθεί.

Η Γραμματεία χορηγεί δωρεάν στους διπλωματούχους ένα Αντίγραφο Διπλώματος, ένα Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας και δυο Παραρτήματα Διπλώματος, ένα στα ελληνικά και ένα στα αγγλικά.

Υπόψη ότι τα Παραρτήματα Διπλώματος είναι τα μόνα έγγραφα τα οποία ο διπλωματούχος δεν μπορεί να ξαναπάρει ως πρωτότυπα.

Για οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, οι διπλωματούχοι υποβάλλουν αίτηση, πληρώνουν 6 (έξι) ευρώ (εκτός αν πρόκειται για Βεβαίωση, που είναι δωρεάν) μόνο σε Τράπεζα Πειραιώς και προσκομίζουν στη Γραμματεία το σχετικό παράβολο. Ο αριθμός λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς είναι: 5272-041780-361.

Για έκδοση παπύρου, το ποσό είναι 32 (τριάντα δύο) ευρώ και πληρώνεται επίσης σε Τράπεζα Πειραιώς, με τον ίδιο τρόπο. Η έκδοση παπύρου είναι προαιρετική και μπορεί να ζητηθεί ανά πάσα στιγμή.

Σε ό,τι αφορά έγγραφα που οι διπλωματούχοι χρειάζονται για το εξωτερικό, στη σχετική αίτηση τα ζητούν «για ξένες αρχές». Τα έγγραφα αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Τμήματος και η μετάφραση τους υπόκειται στον διπλωματούχο.