Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Παρουσίαση Διπλωματικών Εργασιων Μαρτίου 2015

Η παρουσίαση των διπλωματικών εργασιών των προπτυχιακών φοιτητών, θα γίνει σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

 

Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας

Τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2015

 

Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015

 

Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015