Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Υποτροφίες ENS PARIS

Μήνυμα του Τμήματος Σπουδών της Ecole Normale Superieure, σχετικά με τη χορήγηση 25 υποτροφιών σε αλλοδαπούς μη-Γάλλους) φοιτητές έως 24 ετών για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών.

 

Το ύψος της υποτροφίας είναι 1000 Ευρώ το μήνα και καταβάλλεται για 24 ή 36 μήνες, ενώ τα δίδακτρα καταβάλλονται από το γαλλικό κράτος. Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται σε δύο στάδια, με την αρχική υποβολή φακέλου υποψηφιότητας και εν συνεχεία με γραπτές και προφορικές δοκιμασίες, οι οποίες διεξάγονται στη γαλλική γλώσσα (δεν απαιτείται συγκεκριμένο επίπεδο γνώσης της γαλλικής).

 

Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά έως τις 10 Φεβρουαρίου 2015 σε διαφορετικό σύνδεσμο για τις Επιστήμες (Sciences) ή για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες (Lettres)

 

Στην ιστοσελίδα http://www.ens.fr/admission/selection-internationale/article/session-2015 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις σχετικές πληροφορίες (αίτηση, προϋποθέσεις, υποδείγματα δοκιμασιών παρελθόντων ετών, συχνές ερωτήσεις), ενώ στο μενού FORMATION μπορούν να περιηγηθούν στα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών.

 

Επισημαίνεται ότι α) στις Επιστήμες (Sciences) τα μαθήματα δύνανται να διεξάγονται και στην αγγλική γλώσσα, ανάλογα με το Τμήμα, β) δίνεται η δυνατότητα διακοπής έως 2 έτη κατά τη διάρκεια των σπουδών, κατά το οποίο διάστημα δεν καταβάλλεται η υποτροφία και γ) οι φοιτητές της ENS υποχρεούνται να εγγραφούν σε πρόγραμμα απόκτησης διπλώματος της ENS (36 ECTS επιπλέον, εντός 3 ετών φοίτησης)