Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Συγκρότηση Ειδικών Επταμελών Επιτροπών

Συγκρότηση Ειδικών Επταμελών Επιτροπών για κρίση των υποψηφίων κ. Ευστάθιου Οικονόμου,  Χρήστου Πικριδά, Επαμεινώνδα Σιδηρόπουλου και Βασιλείου Τσιούκα.

Το τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, στη συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος αρ. 4/18.11.2014 αποφάσισε τη συγκρότηση Ειδικών Επταμελών Επιτροπών για την κρίση των υποψηφίων κ.
1. Ευστάθιου Οικονόμου για την εξέλιξή του στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή
2. Χρήστου Πικριδά, για την εξέλιξή του στη βαθμίδα του καθηγητή α΄ βαθμίδας
3. Επαμεινώνδα Σιδηρόπουλου, για την εξέλιξή του στη βαθμίδα του καθηγητη α΄ βαθμίδας και
4. Βασιλείου Τσιούκα, για την εξέλιξή του στη βαθμίδα του καθηγητή α΄ βαθμίδας.
Οι επιτροπές βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Ευστάθιου Οικονόμου

Χρήστου Πικριδά

Επαμεινώνδα Σιδηρόπουλου

Βασιλείου Τσιούκα