Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Πρόγραμμα Υποτροφιών ΙΚΥ- ΕΟΧ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει 22 θέσεις υποτροφιών για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας

ή τμήματος διδακτορικής διατριβής σε Πανεπιστήμια και οργανισμούς της Νορβηγίας,

Ισλανδίας, Λιχτενστάιν - 2014/2015.

 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα δελτίου τύπου του ΙΚΥ σχετικά με πρόγραμμα υποτροφιών για εκπόνηση α) μέρους Διδακτορικής Διατριβής (Υ.Δ. που έχουν βεβαίωση ορισμού
τριμελούς επιτροπής και θέματος από ΑΕΙ της Ελλάδας πριν την καταληκτική ημερομηνία της προκήρυξης) και β) Μεταδιδακτορικής Έρευνας (κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
ΑΕΙ της Ελλάδας ή ισοτίμου της αλλοδαπής, με βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ), σε πανεπιστήμια και οργανισμούς της Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λίχτενσταϊν
(χώρες ΕΟΧ), το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 Το πρόγραμμα προβλέπει την επιχορήγηση 22 θέσεων με το ποσό των 5000 Ε (κατ' ελάχιστο) έως 30.000 Ε (κατά μέγιστο)
και για διάστημα έως 18 διαδοχικούς μήνες (το ανώτερο, χωρίς τη δυνατότητα ενδιάμεσης διακοπής). Θα επιχορηγηθεί, η έρευνα σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία,
σύμφωνα με την προκήρυξη, που εμπίπτουν, αποκλειστικά, στον τομέα των θαλάσσιων και εσωτερικών υδατικών πόρων. Ο αριθμός των επιχορηγούμενων θέσεων είναι δυνατόν να αυξηθεί,
σε περίπτωση αδιάθετων πόρων και έως την πλήρη απορρόφηση του συνολικού ποσού του μηχανισμού χρηματοδότησης ΕΟΧ, ύψους 600.000 Ε Η υποτροφία περιλαμβάνει α) μηνιαία
τροφεία ύψους 1500 Ε και β) κατ' αποκοπή ποσό 3000 Ε για έξοδα πρώτης εγκατάστασης, δαπάνες μετάβασης, ασφάλισης, εκπαιδευτικού υλικού, συνεδρίων. Η ημερομηνία έναρξης
της υποτροφίας δεν μπορεί να είναι προγενέστερη της 1ης Νοεμβρίου 2014 και η ημερομηνία λήξης δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη της 30ης Σεπτεμβρίου 2016. Δεν εγκρίνεται
για οποιοδήποτε λόγο αναστολή έναρξης. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι Έλληνες πολίτες ή νόμιμα διαμένοντες για τουλάχιστον 5 έτη στην Ελλάδα, κάτοχοι πτυχίου/διπλώματος
ελληνικού πανεπιστημίου/ΤΕΙ ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, και πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2. Επιτρέπεται η υποβολή μίας
μόνο πρότασης. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με μοριοδότηση κριτηρίων, όπως αναφέρονται στην προκήρυξη, από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ όλων των βαθμίδων, ιδρυμάτων της
Ελλάδας. Υποψήφιοι με λιγότερα απο 16 μόρια δεν είναι επιλέξιμοι. Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, με όλα τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται
αποκλειστικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, έως τις 9 Ιανουαρίου 2015 στο ΙΚΥ (Τμήμα Διαγωνισμών, Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία).
Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή και κανένα δικαιοληγτικό δεν μπορεί να αποσταλεί μετά τη λήξη της προθεσμίας. Η προκήρυξη και η
αίτηση-υπεύθυνη δήλωση βρίσκονται αναρτημένες στη σελίδα του ΙΚΥ http://www.iky.gr/ypotrofies-gia-ellines/ypotrofies-iky-eox Για πληροφορίες και
διευκρινίσεις, οι υποψήφοι μπορούν να απευθύνονται α) για τις διαδικασίες αξιολόγησης, στις κ.κ. Γιάννου Αικατερίνη (210 3726394, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)
 και Σωτηροπούλου Σταυρούλα (210 3726395, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στο φαξ 210 3255478 β) για τις διαδικασίες
παρακολούθησης φυσικού/οικονομικού αντικειμένου, στις κ.κ. Χριστοδούλου Άννα (210 372 6327, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)
και Ερωτοκρίτου Μαρία (210 372 6381, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)