Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Σίτηση στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη  15/10 θα ενεργοποιηθεί μέσω του register.auth.gr η διαδικασία υποβολής αίτησης για σίτηση στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη.

Οι φοιτητές θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση και στη συνέχεια θα την καταθέσουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιλογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουδιοδοτημένου προσώπου στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη. Οι φοιτητές έχουν επιπλέον τη δυνατότητα ταχυδρομικής αποστολής της υπογεγραμμένης αίτησης και των δικαιολογητικών.

Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και  η κατάθεση των δικαιολογητικών δεν έχει κάποια καταληκτική  προθεσμία.

Αναλυτικές οδηγίες  είναι διαθέσιμες μέσω της εφαρμογής.