Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών

Σας ενημερώνουμε ότι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) προκήρυξε πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές προπτυχιακών σπουδών, που σπουδάζουν σε ΑΕΙ της Ελλάδας, αποκλειστικά και μόνο από πόρους, ύψους 440.933,68 €, που διέθεσε το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, και οι οποίοι συγκεντρώθηκαν από τον έρανο μαθητών/τριών της Κύπρου το 2012 ως έμπρακτη χειρονομία υποστήριξης προς τους Έλληνες συμμαθητές τους.

 

Η υποτροφία αφορά σε Έλληνες, μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα, άριστους και οικονομικά αδύναμους πρωτοετείς φοιτητές προπτυχιακών σπουδών, ανεξαρτήτως Τμήματος, πρωτεύσαντες στις εισαγωγικές εξετάσεις και οι οποίοι φοιτούν εκτός του τόπου της κύριας κατοικίας των ιδίων και της οικογένειάς τους.

 

Η υποτροφία χορηγεί μηνιαία τροφεία ύψους 400 € μεικτά για τέσσερα έως έξι χρόνια (8 έως 12 εξάμηνα) κατ' ανώτατο όριο, ανάλογα με τη διάρκεια σπουδών στη Σχολή που θα ακολουθήσει ο υπότροφος και υπό την  

προϋπόθεση του ελέγχου της προόδου του υποτρόφου κάθε 6 μήνες. Η υποτροφία θα έχει ισχύ από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

 

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να αποσταλεί, ταχυδρομικά και με συστημένη επιστολή, το αργότερο έως τις 20 Οκτωβρίου 2014 στη διεύθυνση: Ι.Κ.Υ, Δ/νση Υποτροφιών, Τμήμα  

Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών, Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία

 

Σημείωση: Υπάρχει η δυνατότητα το ΙΚΥ να δώσει παράταση υποβολής αιτήσεων, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής στα Τμήματα των Σχολών των Πανεπιστημίων.

 

Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών του ΙΚΥ στα τηλέφωνα: 210-3726360, 210-3726358, 210-3726357

 

Ιστοσελίδα (Προκήρυξη, Αίτηση):

http://www.iky.gr/epikoinwnia/nea-anakoinwseis/item/1842-upotrofies-apo-erano-kuprion-iky  

(ΙΚΥ)

http://www.dps.web.auth.gr/el (ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ)