Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Ανακοίνωση για φοιτητές που έχουν πρόβλημα συνέχισης των σπουδών

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2892/27-08-2014) όσοι φοιτητές έχουν πρόβλημα συνέχισης των σπουδών τους και επικαλούνται λόγους διακοπής φοίτησης, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στις Γραμματείες των Τμημάτων μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2014.

Διευκρινίζεται ότι, η προθεσμία αυτή ΔΕΝ αφορά τους ενεργούς φοιτητές.