Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Οδηγίες για τις ορκομωσίες

Οι ορκωμοσίες φοιτητών γίνονται τρεις φορές το χρόνο, ακολουθώντας τις αντίστοιχες εξεταστικές περιόδους.

Οι ενδιαφερόμενοι για ορκωμοσία φοιτητές προσέρχονται στη

Γραμματεία του Τμήματος και υποβάλλουν σχετική αίτηση, η οποία είναι ταυτόχρονα και αίτηση εξέτασης διπλωματικής εργασίας. Αυτό πρέπει να γίνεται έγκαιρα και πάντως το αργότερο ως το τέλος της εξεταστικής περιόδου, ανεξάρτητα από το αν ως τότε θα έχουν ανακοινωθεί ή όχι ακόμη οι βαθμοί των μαθημάτων της συγκεκριμένης περιόδου.

 

Αν οι φοιτητές έχουν εκπονήσει διπλωματική εργασία μόνοι τους ή με άλλους που δεν έχουν επίσης ακόμη ορκιστεί, πρέπει να προσκομίζουν στη Γραμματεία του Τμήματος και έγγραφο του Τομέα σε αντικείμενο του οποίου έχουν εκπονήσει τη διπλωματική τους. Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται το ονοματεπώνυμό τους ή τα ονοματεπώνυμα της αντίστοιχης ομάδας, ο τίτλος της διπλωματικής τους στα ελληνικά και στα αγγλικά και η εξεταστική επιτροπή τους, όπου αναφέρεται και το ποιο από τα τρία μέλη της είναι ο επιβλέπων ή η επιβλέπουσα.

Αν οι φοιτητές έχουν περάσει σε περισσότερα μαθήματα επιλογής από όσα πρέπει (σύμφωνα με τις οδηγίες δηλώσεων μαθημάτων), αναφέρουν στη Γραμματεία ποια από αυτά θέλουν να αφαιρεθούν. (Τα μαθήματα αυτά και οι αντίστοιχοι βαθμοί τους υπάρχουν στις αναλυτικές βαθμολογίες τους, αλλά δε λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του βαθμού του διπλώματός τους).

Στη συνέχεια, και επειδή ορίζονται κάποιες ημερομηνίες εξέτασης διπλωματικών εργασιών (συνήθως τρεις συνεχόμενες, μία για κάθε Τομέα – με τη σειρά, Γεωδαισίας και Τοπογραφίας [ΓΤΟ], Κτηματολογίου, Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας [ΚΦΧ] και Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων [ΣΥΕ]), που ανακοινώνονται, οι φοιτητές προσέρχονται τη συγκεκριμένη ημερομηνία στη Γραμματεία του Τμήματος, για να πάρουν το Πρακτικό Εξέτασης της διπλωματικής εργασίας τους, καθώς και κάποιο άλλο έγγραφο που έχει σχέση με το αν χρωστούν ή όχι βιβλία και όργανα στο Τμήμα. Τα έγγραφα αυτά επιστρέφονται στη Γραμματεία συμπληρωμένα με τους βαθμούς και τις υπογραφές που πρέπει.

Η επόμενη (και τελευταία) κίνηση των φοιτητών είναι να προσέλθουν στη Γραμματεία την ημερομηνία της ορκωμοσίας, η οποία, όπως και η ώρα, επίσης ανακοινώνεται. Η προσέλευση πρέπει να γίνεται 45΄ νωρίτερα από την ώρα έναρξης της σχετικής τελετής, επειδή οι ορκιζόμενοι χρειάζεται να γράψουν κάποια στοιχεία τους και να παραδώσουν στη Γραμματεία τη Φοιτητική και την Ακαδημαϊκή τους Ταυτότητα, καθώς και το Βιβλιάριο Υγείας τους, εφόσον τους έχει χορηγηθεί από το ΑΠΘ. (Αν έχουν χάσει ή τους έχει κλαπεί κάποιο ή κάποια από αυτά τα έγγραφα ή όλα, υποβάλλουν στη Γραμματεία σχετική Υπεύθυνη Δήλωση). Η τελετή ορκωμοσίας γίνεται σε χώρο εκτός Γραμματείας. Μετά από το τέλος της τελετής αυτής οι διπλωματούχοι επανέρχονται στη Γραμματεία, για να υπογράψουν το Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας.

Η Γραμματεία χορηγεί δωρεάν στους διπλωματούχους ένα Αντίγραφο Διπλώματος, για κάθε χρήση, για να χρησιμοποιηθεί δηλαδή στην Ελλάδα, ένα Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας, για ανάλογη χρήση, ένα Παράρτημα Διπλώματος στα ελληνικά και ένα αντίστοιχο στα αγγλικά.

Για οποιοδήποτε άλλο έγγραφο (εκτός από πάπυρο [μεμβράνη]) την ημέρα εκείνη ή οποιαδήποτε επόμενη οι διπλωματούχοι υποβάλλουν αίτηση, πληρώνουν από 6 (έξι) ευρώ (εκτός αν πρόκειται για Βεβαίωση, που είναι δωρεάν) σε Τράπεζα Πειραιώς και προσκομίζουν στη Γραμματεία το σχετικό παράβολο. Τράπεζα Πειραιώς υπάρχει και στο χώρο του ΑΠΘ, σε χώρο του κτιρίου Διοίκησης. Ο αριθμός λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς για παράβολα είναι: 5272-041780-361.

Υπόψη ότι το Παράρτημα Διπλώματος στα ελληνικά και το αντίστοιχο στα αγγλικά είναι τα μόνα έγγραφα τα οποία ο διπλωματούχος δεν μπορεί να ξαναπάρει ως πρωτότυπα. (Η Γραμματεία κρατά από ένα πρωτότυπο και, εφόσον ζητηθεί, χορηγεί επικυρωμένα φωτοαντίγραφα, δωρεάν).

Για έκδοση (τύπωση) παπύρου (μεμβράνης) το ποσό είναι 32 (τριάντα δύο) ευρώ και πληρώνεται επίσης σε Τράπεζα Πειραιώς, με τον ίδιο τρόπο. Η έκδοση παπύρου είναι προαιρετική. Μπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε, ακόμη και πολύ αργότερα από την ημέρα της ορκωμοσίας. Ο πάπυρος είναι έτοιμος σε περίπου 6 μήνες από την ημέρα πληρωμής-παραγγελίας του.

Σε ό,τι αφορά έγγραφα που οι διπλωματούχοι χρειάζονται για το εξωτερικό, στη σχετική αίτηση τα ζητούν «για ξένες αρχές». Τα έγγραφα αυτά γράφονται στα ελληνικά και η μετάφραση στην όποια ξένη γλώσσα είναι θέμα των διπλωματούχων.