Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών του Paris-Saclay

Πρόγραμμα χορήγησης 140 υποτροφιών μεταπτυχιακών σπουδών του Ιδρύματος Επιστημονικής Συνεργασίας Πανεπιστημίων Paris-Saclay, μέλος του οποίου είναι και το Πανεπιστήμιο Paris Tech.
Η υποτροφία συνίσταται σε 10.000 Ευρώ ετήσια χορηγεία και 2.000 Ευρώ για έξοδα μετακίνησης. Η υποτροφία χορηγείται για οποιοδήποτε κλαδο σπουδών σε οποιοδήποτε από τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια, με προτεραιότητα ωστόσο στα προγράμματα που είναι α) διαπανεπιστημιακά μεταξύ των μελών του consortium
β) διεθνή (αγγλόφωνα ή σε συνεργασία με διεθνή πανεπιστήμια και που απονέμουν κοινούς τίτλους σπουδών).

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαϊου (2ος γύρος αιτήσεων).

Για όλες τις σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ανατρέχουν στην ιστοσελίδα http://www.campus-paris-saclay.fr
Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε ότι ειδικά για το Πανεπιστήμιο Paris Tech προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στα αγγλόφωνα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, που αφορούν τις Θετικές Επιστήμες και τη Μηχανική, είναι η 11η Μαϊου.
Οι αιτήσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://www.ensta-paristech.fr/en/advanced-education/masters-taught-english

Το Paris Tech προβλέπει μερική ή πλήρη απαλλαγή από τα δίδακτρα σε όσους φοιτητές έχουν εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις και συστατικές επιστολές από τους επιβλέποντές τους.