Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Πρόγραμμα υποτροφιών VRIκα!

Το πρόγραμμα VRIκα! είναι το πρόγραμμα υποτροφιών που προσφέρει η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα.

Από το 2004, έχει δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους από 140 Έλληνες φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Γαλλία σε πανεπιστημιακά ιδρύματα αριστείας.

 

 

Το πρόγραμμα καταρτίζεται σε συνεργασία με πολλούς Έλληνες και Γάλλους εταίρους : επιχειρήσεις, κοινωφελή ιδρύματα, ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, ερευνητικά ιδρύματα κ.ά.

Το πρόγραμμα VRIκα! παρέχει υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τετραετές πρόγραμμα σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα (“πτυχίο”) και επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Γαλλία. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σε συνάρτηση με τις άριστες επιδόσεις τους, τη συνοχή που παρουσιάζουν τα σχέδιά τους και τα κίνητρά τους.

 

Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.ifa.gr/index.php/el/etudes-en-fr-gen/bourses-vrika.