Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Ανακοίνωση για το μάθημα "Σχεδίο" του 1ου Εξαμήνου

Ανακοίνωση για την επιστροφή της τσάντας και των οργάνων σχεδίασης (Σχέδιο του 1ου Εξαμήνου).

Τσάντα και τα Όργανα σχεδίασης του μαθήματος “ΣΧΕΔΙΟΥ” του 1ου εξαμήνου.