Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Παράταση υποβολής δηλώσεων μαθημάτων

Λόγω αλλαγής της διεύθυνσης εισόδου στο σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας (από www.itc.auth.gr σε https://sis.auth.gr) παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων των μαθημάτων μέχρι τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014.

Μετά την ημερομηνία αυτή, δε θα γίνει δεκτή καμία δήλωση μαθημάτων.