Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, 2014

13ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
http://xeee.web.auth.gr/

"Η Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο - Σύγχρονες τάσεις και Προοπτικές"
ΠΑΤΡΑ 22-24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

 

1η Ανακοίνωση του 13ου Εθνικού Συνεδρίου
Χαρτογραφίας που θα διεξαχθεί στην Πάτρα, 22-24 Οκτωβρίου 2014, η
οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Χαρτογραφικής Επιστημονικής
Εταιρίας Ελλάδας (ΧΕΕΕ)
:
http://xeee.web.auth.gr/HCS/HCS_Conf_el/13_xeee_2014_1st_circ.pdf
http://xeee.web.auth.gr/HCS/HCS_Conf_el/13_Patras_2014_el.htm