Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Ομόφωνο ψήφισμα συγκλήτου ΑΠΘ για τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων

Ομόφωνο ψήφισμα της Έκτακτης Συνεδρίασης (αριθμ. 2867/18.09.2013) της Συγκλήτου του ΑΠΘ για τη διαθεσιμότητα των διοικητικών υπαλλήλων του.