Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Εξέταση Διπλωματικών Εργασιών

Ανακοινώθηκε από τη Γραμματεία ότι η εξέταση των Διπλωματικών Εργασιών για την περίοδο Οκτωβρίου 2012 θα γίνει με το παρακάτω πρόγραμμα
Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας Δευτέρα 29/10/2012

Τομέας Κτηματολογίου, Φωτογραφμμετρίας, Χαρτογραφίας Τρίτη 30/10/2012
Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων Τετάρτη 31/10/2012 Περισσότερα