Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ ΤΑΤΜ

  www.topo.auth.gr 

  Επισκεφτείτε το νέο ιστοχώρο ΤΑΤΜ για όλα τα ΝΕΑ και τις πληροφορίες του ΤΑΤΜ.

  Η συγκεκριμένη τοποθεσία δεν ενημέρωνεται από  01.10.2016.

   

   
 • Εισακτέοι ΠΜΣ ΤΑΤΜ

  Περισσότερα...  

 • Εγγραφές επιτυχόντων Μουσουλμανικής μειονότητας Θράκης

  Περισσότερα...

Ανακοίνωση για το μάθημα Εφαρμογές Μαθηματικών

Το μάθημα του 3ου εξαμήνου σπουδών «Εφαρμογές Μαθηματικών» θα διδάσκεται από την κ. Θ. Ιωαννίδου σε συνδιδασκαλία με τους φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

Δευτέρα, 2 – 3 μμ
Πέμπτη, 4 – 6 μμ

Χώρος διδασκαλίας είναι η αίθουσα 303 του ΤΑΤΜ/ΑΠΘ Ανακοίνωση.