Πρόγραμμα παρουσίασης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα παρουσίασης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Το πρόγραμμα θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.