Διευκρινίσεις για τη δήλωση της Διπλωματικής Εργασίας και του μαθήματος ¨"Μεθοδολογία, Έρευνα και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών"

Σε συνέχεια των οδηγιών σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σας διευκρινίζουμε ότι η Διπλωματική Εργασία ΔΕΝ δηλώνεται κατά τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων μαθημάτων, όπως επίσης και το μάθημα  «Μεθοδολογία, Έρευνα και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών».

Μετά τον έλεγχο αίτησης ανάθεσης διπλωματικής εργασίας, η Γραμματεία δηλώνει σ’ αυτούς που έχουν δικαίωμα ανάθεσης, τη Διπλωματική Εργασία και το μάθημα «Μεθοδολογία, Έρευνα και Συγγραφή Επιστημονικών Εργασιών».

Από τη Γραμματεία