Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου του προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος ακαδημαϊκού έτους 2020-2021

Συνημμένο θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων εαρινού εξαμήνου του προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Τα μαθήματα ξεκινούν από τη Δευτέρα 22/02/2021.

Οι σύνδεσμοι για την παρακολούθηση των μαθημάτων έχουν σταλεί στα ιδρυματικά email των φοιτητών (δεν περιλαμβάνονται στο συνημμένο πρόγραμμα).

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος