Τριμελείς εξεταστικές επιτροπές εξέτασης προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών φοιτητών ή ομάδων φοιτητών εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 (εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος αρ. 2/13.10.2020)

Ανακοινώνεται ότι στην αρ. 2/13.10.2020 συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος εγκρίθηκαν οι τριμελείς εξεταστικές επιτροπές για την εξέταση των προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών φοιτητων ή ομάδων φοιτητών, που θα γίνουν στις 4, 5 και 6 Νοεμβρίου 2020

Το σχετικό αρχείο επισυνάπτεται.